کیفیت محصولات ارائه شده (فروش)

شکل ظاهری محصول

میزان انطباق محصولات با خواسته شما

 

قیمت (فروش)

قیمت محصول از نظر مقایسه با قیمت های مشابه دیگر شرکتها و امکانات مربوطه

 

احترام به مشتری (خدمات پس از فروش)

نحوه برخورد پرسنل شرکت

نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم

پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات وی

نحوه پیگیری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما

اطلاع رسانی و تبلیغات

 

رضایت مندی از واحد گارانتی و خدمات پس از فروش

نحوه برخورد کارکنان واحد گارانتی و خدمات پس از فروش ( پذیرش تا تحویل )

ارسال صحیح و پیگیری به موقع قطعات گارانتی شده

میزان کفایت توضیحات و مشاوره های فنی

میزان کیفیت خدمات ارائه شده

تعمیر و یا تعویض مناسب قطعات معیوب

سرعت ارائه خدمات

 

رضایت مندی از حسابداری (خدمات پس از فروش)

تطابق مبلغ با فاکتور ارائه شده

رضایت از مبلغ پرداخت شده با خدمات ارائه شده

سرعت انجام عملیات مالی مشتری