در حال بارگزاری...

Pc 3000

 PC 3000

قدرتمند ترین سسیستم سخت افزاری نرم افزاری است که توانایی بازیابی اطلاعات از انواع هارد دیسک و تعمیر انواع برند، خانواده و مدل هارد دیسک  را دارد .

این دستگاه قابلیت های فراوانی دارد که از مهمترین ویژگی های این دستگاه توانایی ویرایش فایل های سیستمی و ماژول های به صورت دستی را به کاربر ارائه می دهد

 

توانمندی دستگاه pc 3000

بازیابی اطلاعات پارتیشن های پاک شده و فرمت شده
بازیابی اطلاعات عکسها و آرشیو عکسهای گالری
بازیابی اطلاعات انواع دوربینهای دیجیتالی
بازیابی اطلاعات از انواع فلش مموری
بازیابی اطلاعات memory card ها
بازیابی  کلیه فایل های پاک شده
بازیابی از انواع هارددیسک ها
بازیابی اطلاعات USB Flash
بازیابی اطلاعات رید
Raid Recovery
Raid 0  - Raid 1 - Raid 5 - Raid 6 – R

دفتر خدمات پس ازفروش فاطر با تجهیز واحد با دستگاه pc 3000 orginal می تواند ایرادات به وجود امده به شرح زیر را برطرف و در صورت داشتن اطلاعات خاصی در هارد انها را استخراج نماید.

ایرادات شایع هارد به شرح زیر می باشد:

1 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که بشدت بدسکتور دارند.

2 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که ضربه خورده اند و کارنمیکنند.
3 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که صداهای ناهنجار و یا تق و تق میدهند.
4 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در آن پارتیشن خالی از اطلاعات میباشد.
5 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی مانند Barracuda 7200.11  و DiamondMax 22
6 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که پارتیشن به قصد یا اشتباهآ فرمت شده است.
7 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که دیتکت (شناسایی در بایوس مادربرد) نمیشوند .
8 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی  که اطلاعات به قصد و یا اشتباهی پاک ( Delete ) شده است.
9 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که اطلاعات کد شده و با کارکترهای غیر عادی نمایش داده میشوند.
10 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در موقع بالا آمدن سیستم عامل سیستم ریست میشود و یا هنگ میکند.
11 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد اما ظرفیت هارددیسک درست نمیباشد.
12 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در مادربرد شناسایی میشود اما درون سیستم عامل قابل شناسایی نمیباشد
13 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد اما هیچگونه پارتیشنی  Partition  )   )ندارد.
14 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که جهت دسترسی هارددیسک ابتدای کار سیستم درخواستورود رمز (پسوورد)مینماید.
15 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که تمامی پارتیشنها وجود دارند اطلاعات نیز قابل دیدار است اما در زمان کپی پیغام خطا داریم.
16 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد اما فایل سیستمهایپارتیشن قابل تشخیص نیست.
17 - بازیابی اطلاعات از Cooldisk و Memory های مختلف که سوخته اند و در سیستم یا شناسایی نمیشوند و یا پیغام خرابی و فرمت میدهند.
18 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد، پارتیشن ها قابل تشخیص هستند اما دسترسی به آنها ممکن نمیباشد.
19 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در سیستم عامل شناسایی میگردد،پارتیشن ها قابل تشخیص هستند ولی در موقع دسترسی پیشنهاد فرمت کردن داده میشود.
20 - بازیابی اطلاعات از هارددیسکهایی که در بایوس مادربرد شناسایی میشود اما با اسامی غیر واقعی

دفتر خدمات پس از فروش فاطر کوشیده است همواره با به روز رسانی خودهم در حوزه نیروی انسانی و هم تجهیزات سخت افزاری حامی مشتریان و دوستان خود باشد .امید است ادامه این مسیر با حمایتهای شما بزرگوران بتوانیم به رسالت خود که همان سرویس دهی مطلوب و جلب رضایت مشتریان است دست یابیم.